Press ESC to close

குளிகை பிறந்த கதை

குளிகை என்பது நல்ல நேரமா? இராவணன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தான். அவன் மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் இராவணன் தந்தையாகப் போகிறான். >அசுரகுல குருவான சுக்கிராச்சாரியாரிடம்…